Kultura e Kompanisë

Kultura e Kompanisë

kultura1

Kultura

Të orientuar nga njerëzit, integritet, përgjegjësi, unitet, sipërmarrje

Menaxhimi I skuadres

Optimizoni strukturën organizative, jepni lojë të plotë unitetit të ekipit, kushtojini rëndësi fuqisë së butë kulturore, komunikimit të barabartë dhe atmosferës harmonike të punës, sistemit shkencor dhe të arsyeshëm të shpërblimit dhe ndëshkimit

kultura2
kultura3

Trajnimi i Stafit

Trajnimi i rregullt i njohurive dhe aftësive profesionale, forcimi i komunikimit me kompani të shkëlqyera, shkëmbime të produkteve teknike vendase dhe të huaja

Nderime / Çmime

Fitoi produkte, shërbime, çmime për kontributin ekonomik në nivel provincial dhe qarku, patenta origjinale të të gjitha llojeve të teknologjisë më të fundit dhe pajisjeve

kulturë4
kultura5

Klientët / Partnerët tanë

Kompani të mëdha vendase, Oman jashtë shtetit, Dubai, Turqi, Pakistan, Indi, Shtetet e Bashkuara etj

Aktivitete / Ekspozita

Shpesh ftohen për të marrë pjesë në ekspozita

kultura6